Glasgarant

Wie is Glasgarant?

De voordelen  voor verzekerden

Een lager of geen eigen risico*

Afhankelijk van uw polis, of het een ruitreparatie of ruitvervanging betreft, betaalt u minder of zelfs geen (standaard) eigen risico als u uw autoruitschade laat herstellen via de Glasgarant-regeling. Wilt u maximaal voordeel? Kies dan voor Autoglascentre  Heerhugowaard .

Gegarandeerde herstelkwaliteit
Als Glasgarant autoschadeherstelbedrijf voldoen aan de minimale toetredingseisen die de brancheorganisatie FOCWA / BOVAG stelt en garanderen de kwaliteit van de uitgevoerde reparatie. Als aangesloten bedrijf dient zowel ruitreparaties middels harsinjectie als ruitvervangingen te kunnen uitvoeren. Glasgarant toetst op steekproefbasis de afhandeling van autoruitschaden bij ons bedrijf en ziet met kwaliteitsaudits ook toe op de kwaliteit van het herstel.

Directe financiële afwikkeling
Als uw polis de schade dekt, hoeft u zich over de financiële afwikkeling geen zorgen te maken. Het schadebedrag wordt met ons geavanceerde systeem gecalculeerd en gecontroleerd. Daarbij worden alle inkoopvoordelen van Glasgarant direct verrekend in de schadelast. Deze valt daardoor lager uit.
Zodra de schade geanalyseerd en geaccordeerd is, wordt de betaalopdracht bij de verzekeraar aangemaakt en uitgevoerd. U hoeft dus als verzekerde niets zelf voor te schieten. De Glasgarantverzekeraars en Autoglascentre Heerhugowaard  kennen geen ‘korting achteraf’. U kunt er zeker van zijn dat het schadebedrag op de nota ook de werkelijke uitkering aan het Glasgarantbedrijf is. Enkel een eventueel eigen risico dient u af te rekenen bij Autoglascentre Heerhugowaard.

Glasgarant AGCH
Zorg voor het milieu
Glasgarant en Autoglascentre Heerhugowaard ijveren voor een beter milieu. Alls bij Glasgarant aangesloten autoruitschadeherstelbedrijven voldoen aan de geldende milieueisen. Bij de afweging of een ruit gerepareerd of vervangen moet worden, speelt het milieu ook een rol. Repareren levert minder milieubelasting en als de kwaliteit niet in het geding is, dan heeft dat de voorkeur, naast een eventueel kostenvoordeel. Het gehele administratieve ruitschadeafwikkelingsproces voltrekt zich digitaal en in principe papierloos.

Autoglascentre Heerhugowaard heeft acceptatie bij o.a. de onderstaande verzekeringsmaatschappijen. Dit houdt in dat u ALTIJD het laagste Eigen Risico betaalt. Staat uw verzekeringsmaatschappij er niet bij? Bel ons!

Autoglascentre werkt o.a. voor de volgende verzekeraars